Sommerstudenter med solenergi og roboter på agendaen

July/11/2018

Sommerstudenter med solenergi og roboter på agendaen

I sommerstudentprosjektet om fornybar energi, skal studentene utforske teknologi som kan introdusere og optimalisere bruken av solenergi i Kongsberg Teknologipark. Teknologiparken forvalter i dag en betydelig eiendomsmasse og med ny kunnskap og bruken av solenergi kan trolig mange bygg i fremtiden moderniseres med positive miljøeffekter. Som en del av prosjektet tester studentene ut nye innovative løsninger hvor dataene fra solcellepanelet kobles til roboten Pepper.

- Prosjektet var først ment som et forprosjekt med formål å gi studentene muligheten til å jobbe med teknologi innen energi. Prosjektet fikk derimot stor oppmerksomhet internt, noe som førte til at forprosjektet i 2017 ble realisert, sier Gunnar Stenbek.

Unik kompetanse

- Klima og miljø er et viktig tema for oss i Kongsberg Gruppen. Da vi oppdaget at vi hadde fått søkere som spesialiserte seg på fornybar energi, så vi en mulighet til å lage et prosjekt basert på deres kunnskap. Studentene fikk i oppdrag å kartlegge hvordan vi kunne ta i bruk fornybar energi i Teknologiparken, samt finne den beste løsningen på hvordan man kunne optimalisere dette, påpeker Stenbek.

.

Camilla Lie har de siste to årene vært del av sommerstudentprogrammet til Kongsberg Gruppen, og har jobbet med å realisere prosjektet innen fornybar energi. Sammen med to andre fikk de i oppdrag å kartlegge, planlegge og implementere den beste løsningen innen fornybar energi for Teknologiparken. Ut fra deres analyser falt valget på solenergi ved bruk av solcellepaneler. I 2017 ble solcellepanelet installert på et av de eldre byggene ved siden av Innovasjonssenteret.

- For meg som studerer fornybar energi var det en gylden mulighet å få jobbe med noe så relevant for studiet mitt. I tillegg er det inspirerende å se at noe jeg har jobbet med faktisk har en betydning, samt å få komme tilbake sommeren etterpå å se at solcellene er installert på taket. Det er veldig gøy å se hvor stor påvirkning man kan ha som sommerstudent i Kongsberg Gruppen, sier Lie. 


Camilla Lie

For øyeblikket ser Lie på løsninger for visualisering og behandling av data sammen med Kongsberg Digital og Kongsberg Maritime for lettere å kunne illustrere solenergiproduksjon og dens effektivitet.

Solcelleteknologi

- I Teknologiparken er det mange bygg, og som et teknologiselskap ønsket vi å modernisere dem litt. Vi plasserte dermed solcellepanelet på bygget ved siden av Innovasjonssenteret. På denne måten fikk vi modernisert ett av byggene, samt at energien fra solcellepanelet kan gå rett til Innovasjonssenteret, sier Stenbek.

- Innovasjonssenteret er et sted hvor man tester ut ny teknologi, samt gjør den tilgjengelig for ansatte i Kongsberg Gruppen. Det å sette solcellene på bygget ved siden av Innovasjonssenteret synes vi var en fin måte å vise det frem på, samtidig som det er en god mulighet for å jobbe videre med prosjektet der, sier Vanja Katinka Halvorsen.

Visualisering av solenergi 

Solcellepanelet er blitt en del av energikildene til Teknologiparken, og på denne måten en direkte kobling til roboten, Pepper.  

- Pepper er en del av den nye teknologien vi tester ut på Innovasjonssenteret. Da solenergiprosjektet ble en realitet synes vi det var en morsom idé å koble Pepper opp mot solcellepanelene, sier Halvorsen.


Vanja Katinka Halvorsen og Pepper

Ved å spørre Pepper om solcellepanelet kan hun fortelle deg, samt vise illustrasjoner, om solenergiproduksjonen i Teknologiparken. I forbindelse med årets Jazz-festival spurte vi Pepper om hun kunne vise oss produksjonen under de fire dagene.


Solenergiproduksjonen under Jazz-festivalen 2018

Veien videre

- Solcelleanlegget er et viktig pilotprosjekt for å jobbe med fornybarenergi. Selv om prosjektet ikke er lønnsomt i dag mener vi fortsatt at det er viktig for både ansatte og studentene å erfare hvordan det er å kombinere ny teknologi med gammel arkitektur. Slik at når den dagen fornybarenergi blir lønnsomt har vi allerede erfaring med teknologien, og kan ligge i forkant med å spare energi, økonomi og miljøet, sier Stenbek.

Share on:
Twitter Facebook LinkedIn

Contact

Ove Ronny Haraldsen

Group Communication Manager

MOBILE:
+47 99 15 59 20
E-MAIL:
ove.ronny.haraldsen@kongsberg.com

World Class –
Through people, technology and dedication